17 OKTOBER: 09:00 - 11:30 og 12:00 - 14:00

25 OKTOBER: 09:00 - 11:30 og 12:00 - 14:00

Pris: 150 kr

Meir informasjon her:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/