Kvar tirsdag kjem det jordmor for kontrollar ved legekontoret i Eidfjord. Ta kontakt med legekontoret på telefon 53673550 for å tinga tima