Senteret sitt bannerbilde

ME TILBYR

Oppfølging hjå fastlege /LIS1 (turnuslege)

Oppfølging hjå helsesykepleier / helsestasjon 

Oppfølging og kontrollar hjå jordmor

Oppfølging og kontrollar hjå diabetessjukepleiar

Oppfølging og kontrollar knytt til astma og kols

Oppfølging og samtale hjå psykiatrisk sjukepleiar

Oppfølging og trening hjå fysioterapeut

Oppfølging og kontroller hjå jordmor