Bestill time med SMS

Send til 2097:

EIDFJORD fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

EIDFJORD 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

EIDFJORD LEGEKONTOR

Velkomen til heimesida vår.

Du kan tinga legetime via denne internettsida, eller via SMS.

Elles vil du finna ein del informasjon om legekontoret her på heimesida. 

Ring oss på telefonummer 536 73 550 dersom du lurer på noko.

For kontakt med fysioterapeut ring: 468 91 068

 

 

AKUTT SJUK, RING, IKKJE SKRIV!

Du når oss på 53673550, legevaktsentralen 116117 eller nødsentralen 113.

Aktuelt


ENDRA TELEFONTID

8. mai 2020

Telefontid: 08:00 - 11:15 og 12:00 - 15:00.

INFORMASJON FRÅ EIDFJORD LEGEKONTOR

8. mai 2020

INFORMASJON FRÅ EIDFJORD LEGEKONTOR 

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinane. 

På grunn av forsterkede smittevernsrutinar må vi omorganisere kontoret og ynskjer å opplyse om følgjande tiltak framover.  

 

  • Alle pasientar må avklares på førehand i forhold til symptomer på akutt luftvegsinfeksjon, feber, hoste eller tungpusthet. Har du time fram i tid, og får symptom, må du ta kontakt før timen 

 

  • Me ynskjer ynskjer å tilstrebe korte konsultasjonar, max 15 minutt, og kun ei problemstilling pr konsultasjon. Møt opp i reine enkle kle, og legg att ringar og klokke heime. Det gjer at ein eventuell undersøking går raskare. 

 

  • Om problemstillingar kan løysast pr telefon bør det tilstrebast 

 

  •  Ikkje møt tidligare enn 5 minutt før timen lege eller sykepleiar henter deg ved utgangsdøra, om det er forsinkingar, vil me be dykk vente utanfør døra, eller i bilen 

 

  • Venterommet er organisert slik at det er 2 meter avstand mellom stolane, hald avstand til kvarandre, eventuelt vent utanfør, me tilstreb max 3 personar på venteværelset samtidig 

 

  • Ta på minst mogleg av dørhandtak, desinfiser hender når du kjem, og når du går