Me har redusert telefontid i sommar.

Frå perioden 22/6 - 16/8 har med telefontid frå:

Klokka: 08 -10

Klokka: 13 - 15