NFORMASJON FRÅ EIDFJORD LEGEKONTOR 

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinane. 

På grunn av forsterkede smittevernsrutinar må vi omorganisere kontoret og ynskjer å opplyse om følgjande tiltak framover.  

 

  • Alle pasientar må avklares på førehand i forhold til symptomer på akutt luftvegsinfeksjon, feber, hoste eller tungpusthet. Har du time fram i tid, og får symptom, må du ta kontakt før timen 

 

  • Me ynskjer å tilstrebe korte konsultasjonar, max 15 minutt, og kun ei problemstilling pr konsultasjon. Møt opp i reine enkle kle, og legg att ringar og klokke heime. Det gjer at ein eventuell undersøking går raskare. 

 

  • Om problemstillingar kan løysast pr telefon bør det tilstrebast 

 

  • Venterommet er organisert slik at det er 2 meter avstand mellom stolane, hald avstand til kvarandre, eventuelt vent utanfør, me tilstreb max 3 personar på venteværelset samtidig 

 

  • Ta på minst mogleg av dørhandtak, desinfiser hender når du kjem, og når du går